Welkom op de website van KansPlus Walcheren

Op deze site kunt u kennismaken met de vele activiteiten die KansPlus Walcheren aanbiedt aan mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking.
Tientallen afdelingen, verspreid over heel Nederland, zijn wekelijks het ontmoetingspunt voor ouders en hun kinderen, die deelnemen aan sociaal-culturele en informatieve activiteiten.
De Afdeling Walcheren, gevestigd in Vlissingen, heeft met meer dan 160 leden een aanbod dat na zo'n 35 jaar nog steeds groeit in omvang en variatie.

Zo stonden wij onder meer aan de wieg van de nu jaarlijkse motorrun Zeeland,gaven wij stijldanslessen en organiseren wij zwemactiviteiten,
terwijl wij ook wekelijks een disco-avond en een film-avond geven. Enthousiaste ouders en vrijwilligers staan borg voor een goede opvang van bezoekers
en een gezellige sfeer in een informele omgeving.

Vooral dank zij de vrijwilligers kan deze organisatie goed draaien, dat mag wel even gezegd worden,want zij zijn de steunpilaren waarop de heel KansPlus rust.
De hele organisatie staat of valt met de goede inzet van de vrijwilligers.
Het activiteitengebouw, gelegen aan de Falckstraat in een groene omgeving, met ruime parkeergelegenheid, biedt de bezoekers veel faciliteiten.
Een ontmoetingsrtuimte, keuken en aangepaste voorzieningen maken daar deel van uit.

De naamgeving van het gebouw 'Ons Plekje' staat borg voor een eigen plek in de wijk, die toch duidelijk deel uitmaakt van de wijk Pauwenburg.
Buiten het wekelijkse programma van ontspanning, functioneren wij ook als vraagbaak en verwijzer.

De activiteiten, genoemd op deze site zijn hopelijk een uitnodiging om contact op te nemen of vrijblijvend binnen te lopen op een van onze activiteiten.
Deze uitnodiging geldt ook in het bijzonder voor diegene die een deel van zijn tijd beschikbaar wil stellen als vrijwilliger om mee te helpen aan een meer leefbare toestand
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wilt u dit mooie werk steunen, wordt dan donateur van KansPlus .

Onze secretaris Ben Schot is door ernstige ziekte gestopt met zijn functie, de voorzitter neemt zijn functie tijdelijk waar.

U kunt u opgeven als ondersteunend lid bij onze voorzitter.
tel nr 0118-466083 of
via het emailadres l.de groot@kanspluswalcheren.nl
U kunt ook een gift storten op gironr 1726101 t.n.v. KansPlus Walcheren Vlissingen

Het bestuur.

------------------------------------------------------------------------

P.S. voor vacantieadressen voor mensen met een beperking, kijk onder 'BELANGRIJKE SITES'

------------------------------------------------------------------------

Een overzicht van de activiteiten die wij onze doelgroep bieden.

Overzicht activiteiten in 2013

Het kunnen aanbieden van deze activiteiten aan onze doelgroep is alleen mogelijk met behulp
van de vele vrijwilligers en de financiële bijdragen van respectievelijk de gemeente Vlissingen en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.


Zwemmen :

De zwemverenigingen “De Stormvogel”uit Vlissingen en “Luctor et Emergo” uit Middelburg
zijn een fusie aangegaan.
Deze fusievereniging heeft de naam “De Zeeuwse Kust”.
Ook de G(ehandicapten) Zwemafdeling is meegegaan naar de nieuwe fusievereniging
en zal hierin op dezelfde voet doorgaan zoals gewend.

Omschrijving : Circa 40 verstandelijk gehandicapte zwemmers, waarvan een fors
aantal ook een lichamelijke/motorische beperking heeft, participeren in de
zwemvereniging “De Zeeuwse Kust”.
Ze nemen in twee groepen deel aan
zwemmen/wedstrijden/Kanaalzwemmen en provinciale sportdagen.
1x per week, op woensdagavond, wordt er door 2 groepen 1,5 uur gezwommen,
dit onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Deze club gehandicapten is volledig geïntegreerd in de zwemactiviteiten van de vereniging.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten: ca 40
Aantal betrokken vrijwilligers : ca 15
Doel: Recreatie,ontspanning,maatschappelijke integratie en lichamelijke ontwikkeling.


Soos :

Omschrijving : Wekelijks (uitgezonderd de maanden juni t/m augustus) aanbod in
“Ons Plekje” van recreatie en ontspanning voor verstandelijk gehandicapten in een
informele sfeer, in de vorm van disco. Wekelijks is er trouw bezoek van een grote groep
(meervoudig) verstandelijk gehandicapten.
De Soos is niet meer weg te denken en is de enige uitgaansmogelijkheid voor
onze doelgroep waarin zij zich in een beschermde omgevingmuzikaal en recreatief kunnen uitleven.
De activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers.
Er is een groep die met een vaste regelmaat een kleine competitie houd in het Dartspel,
Het samenspel met de toeschouwers daarbij is heel leuk.
Er wordt met regelmaat gevraagd of het de volgende week weer soos is.
Onze sterke kant is dat ze daar in het "Soosseizoen" van op aan kunnen.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten: 45- 60
Aantal betrokken vrijwilligers: ca 15
Doel: Ontspanning, onderling contact en communicatie staan voorop,
en waarbij ook de lichaamsbeweging van belang is.


Filmavonden :

Omschrijving:Er is in 2013 elke vrijdag een filmavond geweest, alwaar dan een Nederlandstalige film wordt vertoond.
Deze avond begint met koffie / thee met een koekje, die iedere bezoeker gratis krijgt, verder tijdens de pauze
frisdrank met een versnapering voor een klein bedrag, omdat we het laagdrempelig willen houden.
De filmavond is populair bij de bezoekers, tijdens de film is het muisstil en na afloop wordt er spontaan geapplaudisseerd.
Er wordt steevast gevraagd welke film er de volgende keer gedraaid wordt.
Dit zijn veelal actuele films die net op DVD verschenen zijn.
Het aanbod Nederlandse films wordt gelukkig groter net als het aanbod Nederlandse muziek. Het applaus na de vertoning is een signaal dat we het goed doen.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten:ca 20
Aantal betrokken vrijwilligers: ca 1 a  2
Doel:Recreatie, contact, ontspanning en cultuur.


Busreis:

Deze activiteit is het starten van ons nieuwe seizoen van ,, ons plekje ”
Omschrijving : OP 7 september 2013 ging de jaarlijkse busreis naar “ de Efteling ”.
De animo is groot, soms moeten we de mensen teleurstellen als de bus volgeboekt is.
Het is altijd een lange dag. Om 8.00 verzamelen en om 8.30 op weg
Aan het eind van de dag werd er een gezamenlijk een eenvoudig dinertje genuttigd.
Om 21.30 zijn we weer terug bij “Ons Plekje”, moe en voldaan.
Het was wederom, ook al door het mooie weer,een bijzonder geslaagde dag! Zonder calimiteiten.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten : 60
Aantal betrokken begeleiders/ouders/vrijwilligers : 16
Doel : Recreatie, sociaal contact, ontspanning en integratie.
Ook hier willen zij al weten waar we volgend jaar naar toe gaan,
maar dit is steeds een verrassing voor onze deelnemers, deze activiteit was dit jaar voor de 27e keer.


De 11e van de 11e

Deze avond is special voor onze bezoekers in het leven geroepen om de carnavalsvereniging
de ,, Guppies ” de mogelijkheid te geven om met de raad van elf, hun prinscarnaval te kiezen voor het nieuwe seizoen,
waar ook de bezoekers van ,, Ons Plekje ” volop aandacht krijgen . En deze prins luidt dan in 2014 ons carnaval in bij ,, Ons Plekje ”.
Deze avond word volledig gedragen door en met de vrijwilligers en de raad van elf.
Dit is een dolle avond voor onze bezoekers,  er word volop polonaise gedaan.
Dit evenement is niet meer weg te denken op onze locatie.
Met diverse attributen ,wat met carnaval te maken heeft, is de ruimte versierd.
Ook de leden van "de raad van elf" komen graag omdat ze het een gezellig evenement vinden samen met onze doelgroep.
Aantal betrokken verst, gehandicapten : 70
Aantal betrokken vrijwilligers/familie : 20
Doel : Gezellig samen zijn, zowel recreatief als ontspannend en betrokken in en met deze groep mensen.


Nieuwjaarsreceptie :

Omschrijving :zondagmiddag, 6 januari, hebben we elkaar een voorspoedig 2013 toegewenst,
onder het genot van een appelbeigents of oliebol, en later met een hapje en drankje.
Echt een middag van samenzijn van mensen die elkaar normaal niet tegen komen.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten : 40
Aantal betrokken ouders/vrijwilligers :25
Doel : Sociaal contact en nieuwe energie opdoen voor het komende verenigingsjaar.


Carnaval:

Omschrijving :De carnavalsavond was iedereen in zijn/haar carnavalstenue komen opdagen.
De raad van elf was ook weer prominent aanwezig. Met de carnavalsmuziek was het een echt feestelijke avond.
Voor het gekostumeerd komen wordt een “prijs “verdient.
De carnavalsvereniging verdient ook een pluim om elke keer weer belangenloos met voldoende mensen aanwezig te zijn en
ons na afloop helpt om het lokaal netjes achter te laten.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten::ca 70.
Aantal betrokken vrijwilligers : 12
Doel : Recreatie, sociaal contact en ontspanning.


Playbackshow :

Omschrijving : Ook in mei 2013 is er een playbackshow geweest waar onze doelgroep aan mee heeft gedaan.
Er zijn altijd zo’n 20 deelnemers die hun beste beentje voorzetten door zo goed mogelijk hun act voor te dragen voor het publiek,
hetzij door zang of kleding. Met de verkleedpartij is het een strijd wie het ludiekst voor de dag komt
Er wordt veel om elkaar gelachen en gejuicht.
Iedere aanwezige deelnemende verstandelijk gehandicapte krijgt na afloop een herdenkingsmedaille en een bloemetje.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten:ca 70
Aantal betrokken vrijwilligers/familie:ca 20.
Doel:Recreatie,sociaal contact,ontspanning en creatieve ontwikkeling.


Karaokeavond :

Omschrijving : De deelnemers kunnen hun lied ten gehore brengen door mee te zingen via een groot scherm waar het lied op geprojecteerd wordt.
Het is best spannend om daar zo te staan, maar het applaus maakt alles weer goed.
Ook deze activiteit is voor onze deelnemers een openbaring van spontaniteit en zelfoverwinning van hun kunnen.
De drempel van het zingen met de microfoon is voor sommigen hoog maar doordat iedereen meezingt en de vrijwilligers een handje helpen,
overwinnen ze hun schroom.
Dit gaat steeds beter en het is altijd dolle pret.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten : 20 deelnemers / 45 publiek
Aantal betrokken vrijwilligers : 10
Doel: Helpt eigenwaarde te vergroten door toneelvloer angst te overwinnen.


Sinterklaasviering ;

Omschrijving : Ook in 2013 zijn de Sint met zijn Pieten bij”Ons Plekje”langs geweest.
Er werden een aantal mensen in het zonnetje gezet en chocoladeletters uitgedeeld.
Ook de speculaas wordt niet vergeten op deze avond vol spanning. Hoe oud ze ook zijn, Sinterklaas blijft ontzag in boezemen.
De Pieten maken de sfeer weer los.
Op de vraag van de Sint aan een deelnemer waarom hij weleens heel lang op de WC zat,moest de deelnemer bekennen dat hij in slaap was gevallen. Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten : ca 70.
Aantal betrokken vrijwilligers /familie :20.
Doel :Recreatie ,ontspanning en sociaal contact.


Kerstviering :

Omschrijving : In de week voor Kerst werd er een kerstmaaltijd georganiseerd voor al onze leden en niet leden in de Lammerenburg-zaal.
Na de maaltijd was er een optreden van de djembee-band die alle aanwezigen actief betrok bij de uitvoering op hun trommels.
Ook was er dit jaar een optreden van de band SIXTI5 die ook geheel belangenloos voor muzikale omlijstng zorgden.
Het is altijd weer voor de vrijwilligers een race tegen de klok, soms maken veel handen het werk toch nog zwaar.
De voldoening is dan ook groot als de viering met maaltijd weer geslaagd is.
Aantal betrokken verstandelijk gehandicapten : ca 75
Aantal betrokken familieleden/vrijwilligers ;ca 40
Doel : Met de kerstgedachte ontspanning en sociaal contact , daarna plezier.


Om een impressie te krijgen van deze activiteiten kunt u naar de fotogalerij gaan op deze site